fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

PLAN ZWIEDZANIA

Strona główna » ZAMEK » PLAN ZWIEDZANIA

wielkość tekstu: A | A | A

  Nowa trasa turysty­czna na Zamku Ogrodzie­nieckim w Podzamczu.

Po prze­jś­ciu przez bramę wjaz­dową na zamek Ogrodzie­niecki i zakupi­e­niu biletu wstępu w punkcie kasowym, należy udać się wzdłuż kami­en­nego traktu prowadzącego w kierunku zamku górnego przez rozległe przedzam­cze. Po drodze po lewej stronie mijamy amfiteatr z sezonową scena plen­erową, dalej grupa skał, m.in.: Wiel­błąd, zwany również Kac­zorem lub Sfinksem. Na wprost zrekon­struowana brama wyjaz­dowa, na prawo niezwykłe for­ma­cje skalne wkom­ponowane w mury obwodowe: Niedźwiedź i Dwie Siostry. W tej grupie skalnej zna­j­duje się grota nazy­wana Męczarnią Warszy­ck­iego, a obok niej w pomieszcze­niu dawnej wartowni, współcześnie zaaranżowana wys­tawa – sala tor­tur. Aby do niej dojść, należy zejść z traktu głównego i pode­jść do góry terenowymi schodami.

Idąc dalej trak­tem głównym prze­chodz­imy drew­ni­aną kładką, posad­owioną nad tzw. suchą fosą, nad którą niegdyś opuszczano most zwodzony.

Przed nami Wieża Bramna (1) — główna brama wjaz­dowa do zamku — początek trasy zwiedza­nia. Przez wieżę bramną wchodz­imy na Dziedziniec Pański (2). Stąd możemy udać się do zamkowej kuchni kurnej (3), przy której zna­j­duje się stud­nia oraz tzw. izba kuch­cika, a następ­nie, wraca­jąc przez dziedziniec, prze­jść na zamek wysoki (4),wspina­jąc się po krę­conych schodach. Kon­tynu­u­jąc wycieczkę, tymi samymi schodami wracamy na dół i prze­chodz­imy do kole­jnego pomieszczenia, w którym zna­j­dują się następne schody prowadzące na taras nad studnią. Dalej, prze­chodząc współczesna kładką nad kuch­nią kurną, docier­amy do krę­conych schodów, którymi wspinamy się do pry­wat­nych izb właś­ci­ciela zamku – syp­i­alni Bon­era (5) i bib­lioteki (6).

W bib­liotece zna­j­dują się schody prowadzące na ganek i dalej, do sali kre­den­sowej (7), z której można prze­jść na wieżę widokową (8) kre­dencer­ską oraz prze­jść do położonych jeden poziom niżej izb ryc­er­s­kich (9), zwanych obec­nie lamusem ciem­nym i jas­nym. W jed­nej z tych izb mieści się dziś Muzeum Zamkowe.

Dalej trasa zwiedza­nia prowadzi, wyku­tymi w skale schodami, do Kurzej Stopy (10), na trzeci poziom, obec­nie odkryty. Stamtąd należy zejść w dół klatką schodową, prowadzącą do dwóch najniższych poziomów Kurzej Stopy. Na jed­nym z nich zna­j­duje się obec­nie wys­tawa zamkowa – Zbro­jow­nia. Na najniższym poziomie warto zwró­cić uwagę na pozostałości rene­san­sowych fresków w narożnikach wnęk.

Z Kurzej Stopy wychodz­imy na dziedziniec gospo­dar­czy (11), zwany Ptasznikiem. Tutaj zwracają uwagę zrekon­struowane drew­ni­ane kruż­ganki, pod­wies­zone na tzw. Murze Kur­tynowym, zamyka­ją­cym dziedziniec od strony połud­niowej, po których wspina­jąc się prze­chodz­imy do bas­tion belu­ardu (12), połud­niowego narożnika obron­nego. Stąd trasa zwiedza­nia prowadzi pod Wieżę Skaza­ńców (13), na otwarty taras, na którym niegdyś zna­j­dowała się jedna z sal reprezen­ta­cyjnych. Stamtąd uda­jemy się w kierunku widocznych schodów prowadzą­cych do pomieszczeń Skar­bca, mija­jąc tuż przed schodami wieżę bramną (w wieży bram­nej na tym poziomie , zna­j­dowała się niegdyś Kaplica zamkowa, do której wchodz­iło się od strony dziedz­ińca pańskiego, przez ganki). Schodami schodz­imy do dawnego skar­bca (14), skąd obec­nie można podzi­wiać wspani­ały widok na przedzam­cze, a następ­nie wychodz­imy na kładkę prowadzącą do współczes­nych krę­conych schodów, mija­jąc po drodze pomieszczenia pro­chowni (14).

Krę­tymi schodami schodz­imy na Dziedziniec Pański z którego rozpoczy­nal­iśmy wycieczkę.

Oznacza to koniec trasy zwiedzania.

Możemy dla Was zorganizować:
 • ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM
 • BIESIADY STAROPOLSKIE, PIKNIKI FIRMOWE
 • LEKCJE ŻYWEJ HISTORII
 • WYCIECZKI TEMATYCZNE
 • OGNISKA
 • NOCLEG Z WYŻYWIENIEM
 • NOCNE ATRAKCJE - WIECZÓR Z DUCHAMI
 • IMPREZY PLENEROWE I INTEGRACYJNE
Formularz zapytaniowy

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

 • Gosciniec_Pod_Lilijka_struktura_poddasze
 • Gosciniec_Pod_Lilijka_struktura_pietro
 • Gosciniec_Pod_Lilijka_struktura_parter
 • DSC_0461
 • DSC_0460
Witamy na stronie internetowej Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku, uczestniczenia w imprezach i pokazach rycerskich. Gwarantujemy moc wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna