Home
Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec

Ostat­nio dodane aktualności

prace-budwolaneW tym sezonie turysty­cznym na tere­nie zamku wykon­al­iśmy szereg prac związanych z real­iza­cją pro­jek­tów uni­jnych i kon­ser­wa­tors­kich. W tej chwili dob­ie­gają końca…
sezon-zimowy-grudzien-marzecZAMEK OGRODZIE­NIECKI w sezonie zimowym (01.12.2014 – 31.03.2015r.) NIECZYNNY DLA ZWIEDZA­JĄ­CYCH W przy­padku wys­tępowa­nia korzyst­nych warunków atmosferycznych…

Cieka­wostki

Widok Ogrodzie­nieck­iego Zamku zain­spirował Alek­san­dra Janowskiego do stworzenia w 1906r. PTK, które potem przek­sz­tał­ciło się w PTTK.

Part­nerzy

 • mali.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • zamki.jpg
 • jura_park.jpg
 • nemo.jpg
 • zgj.jpg
 • agrojuta.jpg
 • jurainfo.jpg
 • historia.jpg
 • kobidz.jpg
 • mo.jpg
 • zawiercie.jpg