Home

Zamek Ogrodzie­niec

Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec

Ostat­nio dodane aktualności

xix-turniej-rycerskiTrady­cyjna impreza osad­zona w reali­ach śred­niowiecza — XV w., w którejudział biorą bractwa ryc­er­skie z kraju i zagranicy. Turniej zapasów, walki na ostre, bohurt,…
sabat-czarownic-i-czarnoksieznikowW najbliższą sobotę (18.06.2016r) w Grodzie na Górze Birów odbędzie się Sabat Czarownic i Czarnok­siężników :) Wszys­t­kich fanów czarnej magii, czarów, wróżb oraz…
xiii-najazd-barbarzyncowFes­ti­wal Kul­tury Wczes­nego Śred­niowiecza­XIII Najazd Bar­barzyńców Między­nar­o­dowy fes­tyn his­to­ryczny. Pod­czas jego trwa­nia zamek zamienia się w bar­wna osadę w…

Cieka­wostki

Bonerowie — bankierzy Jagiel­lonów byli właś­ci­cielami licznych dóbr, m.in. kamienicy, która do dziś zna­j­duje się przy ul. Rynek 9 w Krakowie.

Part­nerzy

 • VALHALLA LOGO.jpg
 • kobidz.jpg
 • RADIO KATOWICE LOGO.jpg
 • jurainfo.jpg
 • zgj.jpg
 • zamki.jpg
 • OT LOGO.jpg
 • FUNDACJA RODEM Z POLSKI LOGO.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • WC SERWIS LOGO.jpg
 • ZESP LSK LOGO.jpg
 • VILLA VERDE LOGO.jpg
 • historia.jpg
 • PARK WODNY KRAKW.jpg
 • SMZT LOGO.jpg
 • naszemiasto.pl.jpg
 • JURAPARK KRASIEJW LOGO.jpg

ikona plików do pobrania

Zamek Ogrodzie­niec – His­to­ria w zasięgu ręki


Witamy serdecznie na stronie inter­ne­towej Zamku Ogrodzie­niec!

Teren między Krakowem a Częs­to­chową, zwany również Wyżyną lub Jurą Krakowsko-​Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce oraz prawdziwa kole­bka rodz­imej kul­tury. Mal­own­icze, śląskie obiekty zamkowe przy­cią­gają swym urok­iem rzesze turys­tów, chcą­cych poczuć się jak ich przod­kowie sprzed wieków.

Mamy przy­jem­ność zaprosić Państwa w fas­cynu­jącą podróż po ter­e­nach Podzam­cza i ruinach Zamku Ogrodzie­nieck­iego. His­to­ria naszego zam­czyska sięga XIV wieku. Było ono w tym cza­sie niemym świad­kiem wielu wydarzeń his­to­rycznych – takich jak potop szwedzki – oraz miejscem ekraniza­cji seri­ali i filmów, m.in. „Janosika” czy „Zem­sty” Andrzeja Wajdy.

Zwiedzanie zaka­marków zamku to nie tylko cenna lekcja o min­ionych dzie­jach, ale także szereg atrakcji w postaci imprez dla szkół, firm i turys­tów indy­wid­u­al­nych. Tereny Podzam­cza słyną m.in. z wid­owiskowych pokazów ryc­er­s­kich, które mogą Państwo podzi­wiać w niedzielne popołud­nia w sezonie wiosenno-​letnim. Ciekawym doświad­cze­niem okaże się także podróż na pob­liską Górę Birów, gdzie wznosi się zrekon­struowany niedawno Gród Królewski.

Dogodny dojazd oraz sąsiedztwo portów lot­niczych w Pyr­zow­icach i Bal­i­cach (odległość ok. 3560 km od Ogrodzieńca) sprawia, że zaplanowanie wiz­yty w Podzam­czu nie nas­tręcza prob­lemów i jest dostępne na wyciąg­nię­cie ręki.

Szczegóły naszej oferty zna­jdą Państwo w poszczegól­nych zakład­kach. Wszys­t­kich zain­tere­sowanych zachę­camy do kon­taktu. Ruiny Zamku Ogrodzie­niec stoją przed Wami otworem!