Home
Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec

Ostat­nio dodane aktualności

sezon-zimowy-grudzien-marzecZAMEK OGRODZIE­NIECKI w sezonie zimowym (01.12.2014 – 31.03.2015r.) NIECZYNNY DLA ZWIEDZA­JĄ­CYCH W przy­padku wys­tępowa­nia korzyst­nych warunków atmosferycznych…
proba-generalna-iluminacjaJuż jutro tj. we wtorek 25.11.14 tuż po zmroku będzie miała miejsce próba gen­er­alna nowego oświ­etle­nia zamku. Kto ma możli­wość może nas obserwować…

Cieka­wostki

W zamkowej scenerii nakrę­cono ZEM­STĘ w reży­serii Andrzeja Wajdy z doborową obsadą aktorską.

Part­nerzy

 • zgj.jpg
 • zawiercie.jpg
 • jura_park.jpg
 • jurainfo.jpg
 • historia.jpg
 • zamki.jpg
 • kobidz.jpg
 • mo.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • agrojuta.jpg
 • mali.jpg
 • nemo.jpg