Home
Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec

Ostat­nio dodane aktualności

swieto-gminy-ogrodzieniec22.08.2014r. (piątek) — 20 lat Wyszehradzkiej Współpracy — świę­tu­jemy razem z Przy­jaciółmiOgrodzie­niec, Plac Piłsudskiego15.4516.00 — for­mowanie korowodu16.00 -…
prace-konserwatorskieInfor­mu­jemy, iż z powodu trwa­ją­cych prac kon­ser­wa­tors­kich w jed­nej części zamku trasa zwiedza­nia jest DWUKIERUNKOWA.Prosimy poruszać się wg umieszc­zonych wskazówek.…
xvii-turniej-rycerskiPRO­GRAM IMPREZY Sob­ota 2 sierp­nia 2014r. 11.30 – otwar­cie XVII turnieju Ryc­er­skiego – parada bractw ryc­er­s­kich 12.00 – Turniej łuczniczy i Kuszniczy – eliminacje…

Cieka­wostki

Bonerowie — bankierzy Jagiel­lonów byli właś­ci­cielami licznych dóbr, m.in. kamienicy, która do dziś zna­j­duje się przy ul. Rynek 9 w Krakowie.

Part­nerzy

 • mo.jpg
 • historia.jpg
 • zgj.jpg
 • kobidz.jpg
 • agrojuta.jpg
 • jura_park.jpg
 • zawiercie.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • mali.jpg
 • nemo.jpg
 • jurainfo.jpg
 • zamki.jpg