Home
Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec

Ostat­nio dodane aktualności

piknik-ekologiczny-zielona-pobudka(kliknij na plakat aby pow­ięk­szyć) PIKNIK EKO­LOG­ICZNYZIELONA POBUDKAWSTĘP WOLNY !* Impreza ma charak­ter edukacyjno-​rekreacyjny. Dla wszys­t­kich, którzy…
xii-najazd-barbarzyncowXII NAJAZD BAR­BARZYŃCÓW (23.0524.05) Najazd Bar­barzyńców jest orga­ni­zowanym reg­u­larnie od 2003 roku fes­ti­walem his­to­rycznym odby­wa­ją­cym się na Zamku…
niedziela-z-przewodnikiemZamek Ogrodzie­niecki zaprasza na orga­ni­zowaną raz w miesiącu NIEDZIELĘPRZE­WOD­NIKIEM*. Każdy z turys­tów indy­wid­u­al­nych będzie miał okazję zwiedzić nasze ruiny…

Cieka­wostki

„Skalne miasto” to nazwa unika­towego kom­pleksu wapi­en­nych skał oraz ruin Zamku Ogrodzie­nieck­iego w Podzamczu.

Part­nerzy

 • OT LOGO.jpg
 • TYSKIE.jpg
 • VILLA VERDE LOGO.jpg
 • WC SERWIS LOGO.jpg
 • TVS LOGO.jpg
 • JURAPARK KRASIEJW LOGO.jpg
 • zgj.jpg
 • historia.jpg
 • zamki.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • jurainfo.jpg
 • kobidz.jpg
 • SMZT LOGO.jpg
 • FUNDACJA RODEM Z POLSKI LOGO.jpg
 • naszemiasto.pl.jpg
 • VALHALLA LOGO.jpg
 • RADIO KATOWICE LOGO.jpg
 • ZESP LSK LOGO.jpg
 • agrojuta.jpg
 • DZIENNIK ZACHODNI LOGO.jpg