Home

Zamek Ogrodzie­niec – His­to­ria w zasięgu ręki

Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec - gród na górze Birów Zamek Ogrodzieniec - gościniec pod Lilijką Zamek Ogrodzieniec - Sport i Atrakcje, narciarz

Ostat­nio dodane aktualności

godziny-otwarcia-sezon-zimowyZAMEK OGRODZIE­NIECKI w sezonie zimowym (28.11.201631.03.2017r.) NIECZYNNY DLA ZWIEDZA­JĄ­CYCH W przy­padku wys­tępowa­nia korzyst­nych warunków atmosferycznych…
zmiana-godzin-otwarcia-zamku-jesien-2016Infor­mu­jemy, że w listopadzie *ruiny Zamku Ogrodzie­nieck­iego można zwiedzać codzi­en­nie w godz­i­nach: 113.11.169.0016.00 1430.11.169.00 -…
sezon-2016Od dnia 1 kwiet­nia 2016r. Zamek Ogrodzie­niecki czynny codzi­en­nie w godz­i­nach: kwiecień — 9.0018.00 maj, czer­wiec, lip­iec, sier­pień — 9.00 -…

Cieka­wostki

W 1665r. pod Ogrodzieńcem obo­zowały wojska królewskie pod dowództwem Jana Sobieskiego, który stąd napisał dwa ze swoich listów do Marysieńki.

Part­nerzy

 • WC SERWIS LOGO.jpg
 • jurainfo.jpg
 • RADIO KATOWICE LOGO.jpg
 • KURIER ZAWIERCIANSKI.jpg
 • SMZT LOGO.jpg
 • zgj.jpg
 • FUNDACJA RODEM Z POLSKI LOGO.jpg
 • naszemiasto.pl.jpg
 • VALHALLA LOGO.jpg
 • JURAPARK KRASIEJW LOGO.jpg
 • zamki.jpg
 • ZESP LSK LOGO.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • kobidz.jpg
 • historia.jpg
 • VILLA VERDE LOGO.jpg
 • OT LOGO.jpg
 • PARK WODNY KRAKW.jpg

ikona plików do pobrania

Zamek Ogrodzie­niec – His­to­ria w zasięgu ręki


Witamy serdecznie na stronie inter­ne­towej Zamku Ogrodzie­niec!

Teren między Krakowem a Częs­to­chową, zwany również Wyżyną lub Jurą Krakowsko-​Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce oraz prawdziwa kole­bka rodz­imej kul­tury. Mal­own­icze, śląskie obiekty zamkowe przy­cią­gają swym urok­iem rzesze turys­tów, chcą­cych poczuć się jak ich przod­kowie sprzed wieków.

Mamy przy­jem­ność zaprosić Państwa w fas­cynu­jącą podróż po ter­e­nach Podzam­cza i ruinach Zamku Ogrodzie­nieck­iego. His­to­ria naszego zam­czyska sięga XIV wieku. Było ono w tym cza­sie niemym świad­kiem wielu wydarzeń his­to­rycznych – takich jak potop szwedzki – oraz miejscem ekraniza­cji seri­ali i filmów, m.in. „Janosika” czy „Zem­sty” Andrzeja Wajdy.

Zwiedzanie zaka­marków zamku to nie tylko cenna lekcja o min­ionych dzie­jach, ale także szereg atrakcji w postaci imprez dla szkół, firm i turys­tów indy­wid­u­al­nych. Tereny Podzam­cza słyną m.in. z wid­owiskowych pokazów ryc­er­s­kich, które mogą Państwo podzi­wiać w niedzielne popołud­nia w sezonie wiosenno-​letnim. Ciekawym doświad­cze­niem okaże się także podróż na pob­liską Górę Birów, gdzie wznosi się zrekon­struowany niedawno Gród Królewski.

Dogodny dojazd oraz sąsiedztwo portów lot­niczych w Pyr­zow­icach i Bal­i­cach (odległość ok. 3560 km od Ogrodzieńca) sprawia, że zaplanowanie wiz­yty w Podzam­czu nie nas­tręcza prob­lemów i jest dostępne na wyciąg­nię­cie ręki.

Szczegóły naszej oferty zna­jdą Państwo w poszczegól­nych zakład­kach. Wszys­t­kich zain­tere­sowanych zachę­camy do kon­taktu. Ruiny Zamku Ogrodzie­niec stoją przed Wami otworem!