Home
Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec

Ostat­nio dodane aktualności

iluminacja-zamkuZa nami pier­wsze próby związane z ilu­mi­nacją Zamku. Oświ­etle­nie obiektu zostanie wyko­nane w ramach real­iza­cji pro­jektu „Rozwój infra­struk­tury około turystycznej…
zmiana-godzin-otwarcia-zamku-13-10-14W dniu 13 października 2014r. ( poniedzi­ałek) ruiny Zamku Ogrodzie­nieck­iego będą czynne do godziny 17.00. ( 9.00 — 17.00) Za utrud­nienia przepraszamy.
pazdziernik-otwarcie-zamkuPrzy­pom­i­namy, że w październiku zamek czynny jest w godz­i­nach 9.00 — 18.00, a od 26.10 ( po zmi­anie czasu) do godz. 17.00

Cieka­wostki

„Skalne miasto” to nazwa unika­towego kom­pleksu wapi­en­nych skał oraz ruin Zamku Ogrodzie­nieck­iego w Podzamczu.

Part­nerzy

 • agrojuta.jpg
 • historia.jpg
 • mo.jpg
 • jura_park.jpg
 • zamki.jpg
 • zawiercie.jpg
 • nemo.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • zgj.jpg
 • jurainfo.jpg
 • mali.jpg
 • kobidz.jpg