Home
Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec

Ostat­nio dodane aktualności

majowka-zamkowa1 maja “W Ryc­er­s­kich Szrankach” — pro­gram pokazów ryc­er­s­kich z akty­wnym udzi­ałem pub­liczności. Mini turniej ryc­er­ski dla dzieci, walki poka­zowe, walki…
sezon-2016Od dnia 1 kwiet­nia 2016r. Zamek Ogrodzie­niecki czynny codzi­en­nie w godz­i­nach: kwiecień — 9.0018.00 maj, czer­wiec, lip­iec, sier­pień — 9.00 -…
zywa-lekcja-historiiPrzyj­mu­jemy rez­erwację na uczest­nictwo w warsz­tat­ach — Żywa Lekcja His­torii — wspani­ałej atrakcji dla dzieciaków/​młodzieży, która oprócz zwiedza­nia ruin Zamku…

Cieka­wostki

“Skalne miasto” to nazwa unika­towego kom­pleksu wapi­en­nych skał oraz ruin Zamku Ogrodzie­nieck­iego w Podzamczu.

Part­nerzy

 • jurainfo.jpg
 • PARK WODNY KRAKW.jpg
 • FUNDACJA RODEM Z POLSKI LOGO.jpg
 • kobidz.jpg
 • zamki.jpg
 • RADIO KATOWICE LOGO.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • ZESP LSK LOGO.jpg
 • WC SERWIS LOGO.jpg
 • VILLA VERDE LOGO.jpg
 • TYSKIE.jpg
 • JURAPARK KRASIEJW LOGO.jpg
 • VALHALLA LOGO.jpg
 • TVS LOGO.jpg
 • zgj.jpg
 • naszemiasto.pl.jpg
 • historia.jpg
 • SMZT LOGO.jpg
 • DZIENNIK ZACHODNI LOGO.jpg
 • OT LOGO.jpg