Home
Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec

Ostat­nio dodane aktualności

cennik-2016Infor­mu­jemy, że od dnia 1.1.2016r. ulega zmi­anie cen­nik doty­czący biletów wstępu na zamek oraz usługi prze­wod­nick­iej NOWY CEN­NIK (pobierz) W bieżą­cym roku…
listopad-2015Infor­mu­jemy, iż od listopada zmienią się godziny otwar­cia obiek­tów: ZAMEK OGRODZIE­NIECKI w listopadzie czynny w godz. 9.0016.00 (do zmroku)* 1 listopada…
godziny-otwarcia-zmianyInfor­mu­jemy, iż od dnia 25.10.2015r. ruiny Zamku Ogrodzie­nieck­iego oraz Gród na Górze Birów czynne są w godz­i­nach 9.0017.00

Cieka­wostki

“Skalne miasto” to nazwa unika­towego kom­pleksu wapi­en­nych skał oraz ruin Zamku Ogrodzie­nieck­iego w Podzamczu.

Newslet­ter

Part­nerzy

 • kobidz.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • jurainfo.jpg
 • zgj.jpg
 • WC SERWIS LOGO.jpg
 • DZIENNIK ZACHODNI LOGO.jpg
 • RADIO KATOWICE LOGO.jpg
 • historia.jpg
 • ZESP LSK LOGO.jpg
 • JURAPARK KRASIEJW LOGO.jpg
 • FUNDACJA RODEM Z POLSKI LOGO.jpg
 • VALHALLA LOGO.jpg
 • zamki.jpg
 • TYSKIE.jpg
 • PARK WODNY KRAKW.jpg
 • TVS LOGO.jpg
 • SMZT LOGO.jpg
 • VILLA VERDE LOGO.jpg
 • naszemiasto.pl.jpg
 • OT LOGO.jpg