fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

Wycieczki profilowane

Strona główna » Oferta » DLA SZKÓŁ » Wycieczki profilowane

wielkość tekstu: A | A | A

Wycieczki profilowane – Ogrodzieniec i Podzamcze

Oprócz zwykłego zwiedzania z przewodnikiem, oferujemy szeroki zakres wycieczek profilowanych. Obejmują one nie tylko mury ruin zamkowych, ale też okoliczne tereny Podzamcza, Ogrodzieńca i rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Szczegółowy program wycieczek zamieszczamy poniżej.

 • Legendy Orlich Gniazd brak zdjęcia „Legendy Orlich Gniazd„ -  fakty i legendy związane z wszystkimi zamkami szlaku Orlich Gniazd Teoria: Powstanie zamków i warowni jurajskich (czasy Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego). Przebudowy renesansowe i barokowe. Klęska potopu szwedzkiego INFOR­MA­CJE ORGANIZACYJNE: Trasa 1: Zamek Ogrodzieniec – warownia ... dodano: 15 listopada 2019 czytano: 904 razy dalej 
 • Jedzie panicz z Krakowa, pyta chłopa z Ryczowa brak zdjęcia Jedzie panicz z Krakowa, pyta chłopa z Ryczowa Mikroregion skałkowy Ryczów-Żelazko Teoria: okresy geologiczne trzeciorzędu, okres Jury, morze jurajskie, fauna i flora Jury, biotermy gąbek, powstanie skał wapiennych (1 cm na 1000 lat),. Ostańce wapienne. Ryczów  nazywany jest „Małą Krynicą” lub „Małym Zakopanym”. Legenda założycielska ... dodano: 15 listopada 2019 czytano: 628 razy dalej 
 • Co kryją Jurajskie skały? aktualnosc Tem­atem prze­wod­nim wycieczki jest jura­jska przy­roda nieoży­wiona. Pod­czas lekcji pode­j­mowane będą m.in. następu­jące zagad­nienia: era mezo­zoiczna - era dinoza­u­rów, rozkład lądów i oceanów w okre­sie jura­jskim, budowa skał dzisiejszej Jury. Nie lada atrakcją będzie samodzielne ... dodano: 29 listopada 2016 czytano: 3773 razy dalej 
 • Śladami I i II Wojny Światowej aktualnosc Wycieczka o pro­filu mil­i­tarnym. Slady his­torii najnowszej wciąż są widoczne na jura­jskiej ziemi. Chcemy je pokazać uczest­nikom wycieczki– zwłaszcza, że na tych ter­e­nach ścier­ały się trzy cesarskie armie pod­czas I wojny świa­towej, a w cza­sie II wojny w Podzam­czu prze­b­ie­gała granica pomiędzy ... dodano: 29 listopada 2016 czytano: 2448 razy dalej 
 • Ewolucja architek­tury obron­nej na Jurze aktualnosc Ewolucja architek­tury obron­nej na Jurze od cza­sów przed­his­to­rycznych do chwili obecnej. Bardzo sug­esty­wny pro­jekt, ponieważ Podzam­cze jest unikalnym miejscem, w którym prak­ty­cznie można dotknąć przed­miotu będącego tem­atem wycieczki. W formie mate­ri­al­nej ist­nieje tutaj, bowiem ... dodano: 29 listopada 2016 czytano: 2004 razy dalej 
 • 1914 Wielka Wojna na Jurze - pro­gram fabularyzowany aktualnosc Wycieczka obe­j­mu­jąca zwiedzanie zamku Ogrodzie­niec w towarzys­t­wie aus­tri­ack­iego żołnierza w ory­gi­nal­nym mundurze z epoki. Postać ta wysłana przez sztab swo­jej jed­nos­tki macierzys­tej z zadaniem wyz­naczenia korzyst­nej pozy­cji dla obser­wa­tora artyleryjskiego na zamku przenosi się w ... dodano: 29 listopada 2016 czytano: 2086 razy dalej 
 • Umundurowanie i uzbrojenie armii - Ekwipunek wojenny aktualnosc Umundurowanie i uzbrojenie armii - Ekwipunek wojenny wal­czą­cych na Jurze w 1914, 1939 i 1945 roku. Pro­gram real­i­zowany w obrę­bie Góry Birów i umoc­nień niemieck­iej linii fortecznej B1 na Suchym Poł­ciu. Główną atrakcją pro­jektu są arte­fakty z epoki, w trak­cie wycieczki uczest­nicy mają możli­wość ... dodano: 29 listopada 2016 czytano: 2336 razy dalej 
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
 • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

 • winda_cmyk
 • pokoj_goscinny3_cmyk
 • p3_cmyk
 • lazienka_n_cmyk
 • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna