fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

SZUKAMY SKARBÓW JURY

Strona główna » ZAMKOWY GOŚCINIEC » PAKIETY / PROGRAMY POBYTU » SZUKAMY SKARBÓW JURY

wielkość tekstu: A | A | A

Propozycja 2-dniowej wycieczki obejmującej atrakcje zlokalizowane w Gminie Żarki oraz w Podzamczu ( gmina Ogrodzieniec)

DZIEŃ 1

 • „Co kryją jura­jskie skały” — samodzielne poszuki­wanie amonitów - odkrywka geologiczna Podzamcze
 • Zwiedzanie Grodu na Górze Birów z sys­te­mem jaskiń i schro­nisk skalnych.
 • Góra Janowskiego ze Skalnym Miastem - spacer wokół Zamku Ogrodzienieckiego
 • Pobyt w Goś­cińcu pod Lil­ijką (obi­adoko­lacja, nocleg).
 • Nocne zwiedzanie Zamku Ogrodzie­niec z pochod­ni­ami i przewodnikiem.

DZIEŃ 2

 • Pobyt w Goś­cińcu pod Lil­ijką (śniadanie).
 • Kami­enny Stary Młyn w Żarkach
 • Wapień jura­jski i zabytkowy Zespół Stodół - Żarki
 • Man­u­fak­tura liza­ków i pro­dukcja słod­kich amonitów. Zrób własny amonit lub biżu­terię z frag­mentem amonitu liczącego 150 mln lat.
 • Obiad w Przys­tani Leśniów.Poniżej przed­staw­iamy szczegółowy opis wycieczki.
Treści wycieczki każ­do­ra­zowo dos­tosowu­jemy do wieku uczest­ników, inne infor­ma­cje przekazu­jemy ośmi­o­latkom, a inne młodzieży.


DZIEŃ 1
Po przy­jeździe do Podzam­cza szukamy skarbu — wiz­yta na jed­nej z licznych odkry­wek geo­log­icznych, gdzie uczest­nicy będą mogli samodziel­nie poszukać amonitów, belem­nitów, ramienionogów i innych skamieni­ałości okresu jurajskiego.

Zwiedzanie pięknie położonego Grodu na Górze Birówz sys­te­mem jaskiń i schro­nisk skalnych. Prze­wod­nik oprowadzi uczest­ników po drew­ni­anej warowni, omaw­ia­jąc his­torię osad­nictwa na tym tere­nie. Walorem dodanym do zwiedza­nia Birowa są niezwykłe jura­jskie pejzaże, jakie można podzi­wiać ze szczytu ostańca.

Góra Janowskiego – najwyższe wzniesie­nie na Jurze Krakowsko-​Częstochowskiej wraz ze Skalnym Miastem.

Zak­wa­terowanie w Goś­cińcu pod Lil­ijką (pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami).

Zwiedzanie zamku w niezwykłej noc­nej scenerii. Uczest­nicy lub opiekunowie otrzy­mają pochod­nie, które oświ­et­lają trasę zwiedza­nia, a prze­wod­nik opowiada his­torię zamku oraz związane z nim leg­endy.


DZIEŃ 2

Po śni­ada­niu uczest­nicy prze­jeżdżają do śred­niowiecznego miasteczka Żarki, trasa trwa około 30 minut.

Wycieczka w Żarkach rozpoczyna się w blisko stulet­nim Starym Młynie, zbu­dowanym z kamienia jura­jskiego. W zależności od wieku grupy zwiedza­jący uczest­niczą w różnych zada­ni­ach, poczy­na­jąc od szuka­nia myszy, przez samodzielne robi­e­nie kaszy, po obsługę dawnych urządzeń Młyna.

Razem z prze­wod­nikami Młyna, po drodze do Man­u­fak­tury Słody­czy, wycieczka ogląda zespół Zabytkowych Stodół - jedyny taki na Jurze.


Man­u­fak­tura Słody­czy to miejsce gdzie można poz­nać tajniki robi­enia liza­ków. W zależności od wieku, grupa uczest­niczy w pro­gramie dla młod­szych dzieci lub w słod­kich kalam­bu­rach dla starszych. Na koniec każdy robi swój smakołyk.

„Własny amonit” to temat warsz­tatów w Pra­cowni, gdzie każdy uczest­nik robi amonit z wybranego mate­ri­ału, np.: gliny, kamienia, drewna lub na tkaninie. Włas­noręcznie zro­biona pamiątka w postaci torby, bre­loczka czy zaw­ieszki daje dużo satysfakcji.


Dwu­dan­iowy obiad zostanie podany w Przys­tani Leśniów – restau­racji tuż obok bramy i cud­ownego źródełka
Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Leśniowskiej.

Pro­ponu­jemy też spacer do Sank­tu­ar­ium Leśniowskiego prowad­zonego
przez ojców Paulinów. Dostępne są: koś­ciół z Fig­urą Matki Bożej Patronki Rodzin, ogród, źródełko o cud­ownych właś­ci­woś­ci­ach leczniczych. Ist­nieje możli­wość wcześniejszego umówienia zwiedzania.

 

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
 • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

 • winda_cmyk
 • pokoj_goscinny3_cmyk
 • p3_cmyk
 • lazienka_n_cmyk
 • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna