fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

O firmie

Strona główna » O firmie

wielkość tekstu: A | A | A

„Zamek” sp. z o.o. jest Spółką prawa hand­lowego, której właś­ci­cielem jest Gmina Ogrodzie­niec. Została powołana w lipcu 1995 r., a jej głównym zadaniem jest admin­istrowanie Zamkiem Ogrodzie­niec oraz Gro­dem Królewskim na Górze Birów w Podzam­czu. Pon­adto zaj­muje się również świad­cze­niem usług turysty­cznych, hotelowych, gas­tro­nom­icznych, rozry­wkowych, orga­ni­za­cją imprez plen­erowych, a także prowadze­niem dzi­ałal­ności handlowej.

„Zamek” sp. z o.o. jako admin­is­tra­tor Zamku Ogrodzie­niec w Podzam­czu i Grodu Królewskiego na Górze Birów:

 • zarządza orga­ni­za­cją ruchu turysty­cznego na admin­istrowanych obiektach
 • orga­nizuje imprezy na tere¬nie Zamku Ogrodzie­niec i Grodu na Górze Birów — turnieje, kon­certy, fes­ti­wale, pokazy ryc­er­skie i in.
 • prowadzi dzi­ałal­ność wydawniczą związaną z pro­mowaniem admin­istrowanych obiek­tów oraz Gminy Ogrodzieniec
 • współpracuje z lokalnymi orga­ni­za­c­jami turysty­cznymi, zaj­mu­ją­cymi się roz­wo­jem i doskonale­niem oferty turysty­cznej regionu, prowadzi punkty infor­ma­cji turysty­cznej oraz bierze udział w tar¬gach branżowych
 • tworzy i wdraża w życie ofertę eduka­cyjną dla grup szkol­nych i młodzieżowych
 • orga­nizuje biesi­ady staropol­skie, imprezy inte­gra­cyjne, pikniki pra­cown­icze dla firm, ogniska dla grup szkol­nych itd.
 • prowadzi Kar­czmę Ryc­er­ską na tere¬nie ruin zamku
 • świad­czy usługi nocle­gowe w „Goś­cińcu Pod Lil­ijką” w Podzamczu
 • opra­cowuje na potrzeby właś­ci­ciela doku­men­tację pro­jek­tową nt. przeprowadzenia remon­tów i prac adap­ta­cyjnych Zamku Ogrodzie­nieck­iego oraz Grodu na Górze Birów
 • wykonuje niezbędne prace zabez­piecza­jące i remonty admin­istrowanych obiek­tów w zakre­sie bieżącego użytkowa­nia z wypra­cow­anych na bazie prowad­zonej dzi­ałal­ności środków

 

„ZAMEK” Sp. z o.o.
42-440 Ogrodzie­niec, ul. Koś­ciuszki 66

tel. (32) 67 32 220, 67 32 991
fax (32) 67 32 220, 67 32 991 w. 15
biuro@zamek-ogrodzieniec.pl
Biuro czynne od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.30-15.30

NIP: 6491130731
REGON: 272646518 
KRS: 0000040816

Kap­i­tał zakład­owy: 609700 PLN
Konto: PKO BP: 21 1020 2498 0000 8002 0177 9511

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
 • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

 • winda_cmyk
 • pokoj_goscinny3_cmyk
 • p3_cmyk
 • lazienka_n_cmyk
 • lazienka
Witamy na stronie internetowej Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku, uczestniczenia w imprezach i pokazach rycerskich. Gwarantujemy moc wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna