fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

DUCHY JURY

Strona główna » ZAMKOWY GOŚCINIEC » PAKIETY / PROGRAMY POBYTU » DUCHY JURY

wielkość tekstu: A | A | A

OFERTA DWUDNIOWEJ WYCIECZKI - ATRAKCJE W GMINIE ŻARKI oraz ZAMKU OGRODZIENIECKIEGO    

DZIEŃ 1

 • „Poz­naj duchy Jury” — prezen­tacja mul­ti­me­di­alna z quizem w Pra­cowni Zabawy w Zarkach
 • „Twój duch”: T-​shirt, bre­loczek, magnes, przypinka – pamiątka z Jury z włas­nym wiz­erunk­iem ducha.
 • Obiad z duchami – zrób własną pizzę.
 • Stary Młyn w Żarkach — czy coś straszyło w młynie?
 • Man­u­fak­tura liza­ków i pro­dukcja słod­kich amonitów.
 • Pobyt w Goś­cińcu pod Lil­ijką (noc­leg i obiadokolacja) w Podzamczu
 • „Wieczór z Duchami” — nocne zwiedzanie Zamku Ogrodzienieckiego z ani­macją prezen­towanych legend

  DZIEŃ 2
 • Pobyt w Goś­cińcu pod Lil­ijką (śniadanie).
 • Zwiedzanie Grodu na Górze Birów w Podzamczu
 • Wiz­yta w Sali Tor­tur na tere­nie Zamku Ogrodzienieckiego
 • Ognisko z kiełbaskami


Poniżej przed­staw­iamy szczegółowy opis wycieczki. Treści wycieczki każ­do­ra­zowo dos­tosowu­jemy do wieku uczest­ników, inne infor­ma­cje przekazu­jemy ośmi­o­latkom, a inne młodzieży. Pro­gram zakłada przy­jazd do Żarek w godz­i­nach ran­nych. Wycieczka rozpoczyna się wiz­ytą w Pra­cowni Zabawy.


DZIEŃ 1
„Poz­naj duchy Jury” — prezen­tacja mul­ti­me­di­alna z quizem, real­i­zowana w Pra­cowni Zabawy.
Warsz­tat „Twój duch”: T-​shirt, bre­loczek, magnes, przypinka – włas­noręcznie wyko­nana pamiątka z Jury, oczy­wiś­cie z włas­nym wiz­erunk­iem ducha.


Przys­tań Leśniów i obiad z duchami. Uczest­nicy samodziel­nie robią pizzę, a ani­ma­torzy opowiadają o jura­js­kich duchach.


Stary Młyn — czy coś straszyło w młynie? — zwiedzanie wraz z pro­gramem warsztatowym.


Man­u­fak­tura Słody­czy to miejsce gdzie można poz­nać tajniki robi­enia liza­ków. W zależności od wieku, grupa uczest­niczy w pro­gramie dla młod­szych dzieci lub w słod­kich kalam­bu­rach dla starszych. Na koniec każdy robi swój smakołyk.

W godz­i­nach popołud­niowych prze­jazd z Żarek do Podzam­cza i zak­wa­terowanie w Goś­cińcu pod Lil­ijką (pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami).

Obi­adoko­lacja.


Po zapad­nię­ciu zmroku grupa udaje się na Zamek Ogrodzie­niecki (300 m) na zwiedzanie zamku naw­ied­zonego przez duchy jego dawnych mieszkańców. Prze­wod­nik oprowadza grupę i opowiada leg­endy zamkowe, które insc­enizują aktorzy obecni wśród zwiedza­ją­cych – emocje gwaran­towane. Po noc­nym zwiedza­niu
uczest­nicy wracają do Goś­cińca na nocleg.


DZIEŃ 2

Po śni­ada­niu w Goś­cińcu pod Lil­ijką uczest­nicy wybier­ają się na spacer do Grodu Birów.

Zwiedzanie Grodu na Górze Birów. Tam prze­wod­nik oprowadzi ich po drew­ni­anej warowni, omaw­ia­jąc his­torię osad­nictwa na tym tere­nie. Walorem dodanym do zwiedza­nia Birowa są niezwykłe jura­jskie pejzaże, jakie można podzi­wiać ze szczytu ostańca.


Po zwiedza­niu Grodu grupa udaje się na teren Zamku Ogrodzie­nieck­iego, gdzie zwiedza, niedostępną pod­czas noc­nego pobytu w ruinach, Salę Tor­tur zwaną Katownią Warszyckiego.


Następ­nie na zakończe­nie – ognisko z kiełbaskami.
 

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
 • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

 • winda_cmyk
 • pokoj_goscinny3_cmyk
 • p3_cmyk
 • lazienka_n_cmyk
 • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna