fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

Śladami I i II Wojny Światowej

Strona główna » Oferta » DLA SZKÓŁ » Wycieczki profilowane » Śladami I i II Wojny Światowej

wielkość tekstu: A | A | A

Wycieczka o pro­filu mil­i­tarnym. Slady his­torii najnowszej wciąż są widoczne na jura­jskiej ziemi. Chcemy je pokazać uczest­nikom wycieczki– zwłaszcza, że na tych ter­e­nach ścier­ały się trzy cesarskie armie pod­czas I wojny świa­towej, a w cza­sie II wojny w Podzam­czu prze­b­ie­gała granica pomiędzy Gen­er­alną Gubernią i faszys­towską Rzeszą. Wielką atrakcją jest ekspozy­cja mil­i­tar­iów z okresu I i II wojny światowej.
Prze­wod­nik: Piotr Orman - prze­wod­nik jurajski

 

Szczegółowy opis wycieczki:

Pro­jekt prezen­tuje his­torię dwóch najwięk­szych kon­flik­tów XX wieku w aspek­tach bezpośred­nio związanych z Jurą Krakowsko-​Częstochowską. Wycieczkę rozpoczy­namy od zamku Ogrodzie­niec gdzie uczest­nicy poz­nają zarys his­torii budowli, jed­nak więk­szy nacisk położony jest na jego dzieje związane z pier­wszą wojną świa­tową. W muzeum zamkowym zna­j­duje się ekspozy­cja mil­i­tar­i­uów związanych z pier­wsza i drugą wojną światową.
Następ­nie oglą­damy linię niemiec­kich umoc­nień betonowych i ziem­nych linii B1 w pobliżu warowni i na Suchym Połciu. Kole­jnym etapem zwiedza­nia jest rekon­strukcja grodu drew­ni­anego na Birowie. Tutaj w zarysie przed­staw­iona zostaje his­to­ria grodu oraz fakt, że zarówno pod­czas pier­wszej jak i drugiej wojny miejsce to uznane było za strate­giczne i ufortyfikowane. Uczest­nicy w trak­cie pro­jektu poz­nają prze­bieg dzi­ałań wojen­nych toc­zonych na Jurze w listopadzie 1914 roku oraz losy Wyżyny w trak­cie II wojny (wrze­sień 39 i sty­czeń 45) a także his­torię budowy i zamysł tak­ty­czny niemieck­iej linii fortecznej B1. Jako uzu­pełnie­nie kore­spon­du­jące z prze­wod­nim mil­i­tarnym pro­filem wycieczki możliwa jest orga­ni­za­cja konkursu strz­eleck­iego z pneu­maty­cznej odmi­any rosyjskiego pis­to­letu bojowego Makarow.

 

INFOR­MA­CJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwa­nia wycieczki - około 3 godziny.


Koszt stały: 320 zł (prze­wod­nik)
Koszt zmi­enny: bilety wstępu do zwiedznych obiek­tów
(koszt biletu x ilośc osób; opiekunowie gup szkol­nych - gratis)
Ewen­tu­alny koszt orga­ni­za­cji konkursy strz­eleck­iego - 500 zł od grupy do 40 osób

czytano: 1789 razy

autor: zamek-ogrodzieniec.pl

data dodania: 2016-11-29 09:57:01

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
  • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

  • winda_cmyk
  • pokoj_goscinny3_cmyk
  • p3_cmyk
  • lazienka_n_cmyk
  • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna