fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

Ewolucja architek­tury obron­nej na Jurze

Strona główna » Oferta » DLA SZKÓŁ » Wycieczki profilowane » Ewolucja architek­tury obron­nej na Jurze

wielkość tekstu: A | A | A

Ewolucja architek­tury obron­nej na Jurze od cza­sów przed­his­to­rycznych do chwili obecnej.
Bardzo sug­esty­wny pro­jekt, ponieważ Podzam­cze jest unikalnym miejscem, w którym prak­ty­cznie można dotknąć przed­miotu będącego tem­atem wycieczki. W formie mate­ri­al­nej ist­nieje tutaj, bowiem rekon­strukcja wczes­nośred­niowiecznego grodu drew­ni­ano ziem­nego, spek­taku­larne ruiny zamku, który przeszedł ciekawą ewolucję od śred­niowiecznego goty­ck­iego założe­nia obron­nego po wspani­ałą rezy­dencję magnacką z ele­men­tami architek­tury obron­nej przys­tosowanymi do walki ogniowej oraz dobrze zachowane ele­menty ziem­nych i żel­betonowych umoc­nień z pier­wszej i drugiej wojny świa­towej. Takiego nagro­madzenia atrakcji doty­czą­cych architek­tury obron­nej próżno szukać w innych zakątkach Polski.
Autor: Piotr Orman - prze­wod­nik jurajski

 

Szczegółowy opis wycieczki:

Pro­jekt rozpoczyna się na Birowie, tutaj omówie­nie zagad­nień budowli obron­nych kul­tury łuży­ck­iej, oraz wczes­nośred­niowiecznych założeń grodowych. Następ­nie duży skok przez epoki do nowożyt­nej architek­tury obron­nej – umoc­nienia niemieck­iej linii B1 na Suchym Poł­ciu. Tutaj także będzie omaw­iany temat jura­js­kich umoc­nień ziem­nych z 1914. Pro­gram kończy zwiedzanie zamku. Dla ambit­nych i zain­tere­sowanych tem­atem grup możliwy kilkuk­ilo­metrowy spacer w celu obe­jrzenia dobrze zachowanych umoc­nień ziem­nych z roku 1914. W trak­cie pro­jektu uczest­nicy poz­nają architek­turę obronną stosowaną w przeło­mowych dla Jury okre­sach dziejowych oraz ówczesne tech­niki i środki walki oraz sposoby zdoby­wa­nia umocnień.

 

INFOR­MA­CJE ORGANIZACYJNE:

Czas min­i­mal­nie około 2 h, maksy­mal­nie 6 godzin.

Koszt stały: 320 zł (prze­wod­nik) 
koszt zmi­enny: bilety wstępu do zwiedzanych obiek­tów
(koszt biletu x ilośc osób; opiekunowie gup szkol­nych - gratis)

czytano: 1681 razy

autor: zamek-ogrodzieniec.pl

data dodania: 2016-11-29 09:55:21

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
  • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

  • winda_cmyk
  • pokoj_goscinny3_cmyk
  • p3_cmyk
  • lazienka_n_cmyk
  • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna