fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

Umundurowanie i uzbrojenie armii - Ekwipunek wojenny

Strona główna » Oferta » DLA SZKÓŁ » Wycieczki profilowane » Umundurowanie i uzbrojenie armii - Ekwipunek wojenny

wielkość tekstu: A | A | A

Umundurowanie i uzbrojenie armii - Ekwipunek wojenny wal­czą­cych na Jurze w 1914, 1939 i 1945 roku.
Pro­gram real­i­zowany w obrę­bie Góry Birów i umoc­nień niemieck­iej linii fortecznej B1 na Suchym Poł­ciu. Główną atrakcją pro­jektu są arte­fakty z epoki, w trak­cie wycieczki uczest­nicy mają możli­wość zapoz­na­nia się w sze­rokim zakre­sie z ory­gi­nal­nymi przed­mio­tami – mundurami, wyposaże­niem żołnier­skim, lekkimi pancerzami okopowymi i bronią białą ( w składzie prezen­towanej ekspozy­cji zna­jdą się przed­mioty z wyposaże­nia armii aus­trowęgier­skiej, rosyjskiej, pol­skiej z okresu II RP, niemieck­iej, i radzieckiej).
Autor: Piotr Orman - prze­wod­nik jurajski

Szczegółowy opis wycieczki:

Prze­wod­nik omawia także charak­terystykę i realia walk toc­zonych na Jurze pod­czas dwóch najwięk­szych kon­flik­tów XX wieku. W trak­cie pro­jektu orga­ni­zowane są konkursy z nagro­dami naw­iązu­ją­cymi do pro­filu wycieczki, a prezen­towanych eksponatów można pod okiem prze­wod­nika dotykać, i robić zdję­cia. Taki sposób prezen­tacji sprawia, że uczest­nicy biorą w pro­gramie akty­wny udział a sama wycieczka na długo zapada w pamięć, podob­nych atrakcji nie zapewni żadne muzeum.
Jako uzu­pełnie­nie kore­spon­du­jące z prze­wod­nim mil­i­tarnym pro­filem wycieczki możliwa jest orga­ni­za­cja konkursu strz­eleck­iego z kara­binka paint­bal­lowego (Tipp­mann 98 c) lub pis­to­letu pneu­maty­cznego Makarow.

INFOR­MA­CJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwa­nia wycieczki: 2 godziny z konkursem strz­eleckim około 3 godziny. 

Koszt stały: 370 zł. (przewodnik)
Koszt zmi­enny: bilety wstępu do zwiedzanych obiek­tów
(koszt biletu x ilość osób; opiekunowie grup szkol­nych - gratis)
Ewen­tu­alny koszt orga­ni­za­cji konkursy strz­eleck­iego - 500 zł od grupy do 40 osób

czytano: 1565 razy

autor: zamek-ogrodzieniec.pl

data dodania: 2016-11-29 09:50:46

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
  • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

  • winda_cmyk
  • pokoj_goscinny3_cmyk
  • p3_cmyk
  • lazienka_n_cmyk
  • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna