Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

Zbrojownia

Strona główna » ZAMEK » WYSTAWY NA ZAMKU » Zbrojownia

wielkość tekstu: A | A | A

Zbro­jow­nia zamku Ogrodzie­niec pow­stała dla spop­u­lary­zowa­nia his­torii regionu i nie ogranicza się tyko i wyłącznie do dziejów dawnego rodowego gni­azda Bon­erów. Wyżyna Krakowsko-​Częstochowska od cza­sów przed­his­to­rycznych aż do połowy XX stule­cia doce­ni­ana była, jako doskon­ały teren obronny. Pofał­dowana rzeźba terenu, wysokie i niedostępne ostańce, ogranic­zone wzgórzami doliny często stanow­iły arenę znanych his­to­rycznych batalii i setek lokalnych potyczek.

Do dzisiaj w kra­jo­bra­zie jura­jskim pozostało wiele mil­i­tarnych pamiątek, nie tylko w postaci zamków, czy grodzisk, ale także relik­tów pozy­cji ziem­nych z 1914 roku, czy niemieck­iej linii obron­nej z cza­sów ostat­niej wojny. Wys­tawa prezen­tuje jedynie najważniejsze i najbardziej znaczące dla lokalnej his­torii epi­zody. Całość dopełniono wątkami splata­ją­cymi poszczególne epoki, stąd na przykład syn­te­ty­czne uję­cie tech­no­log­icznych przemian broni krótkiej.

Oprócz tej jed­nej ścieżki ewolucyjnej przed­staw­ionej wprost, uważny zwiedza­jący może na plas­ty­cznych przykładach prześledzić także rozwój indy­wid­u­al­nego uzbro­je­nia ochron­nego i broni białej od wieku XIII do XX.

Duże wraże­nie robi zwłaszcza zestaw­ie­nie dwóch nieodległych z pozoru figur — żołnierza Wehrma­chtu ze schyłkowego okresu ostat­niej wojny i aus­tri­ack­iego piechura z lat 1914 – 15, dzieli je niewiele czasu, ale na pier­wszy rzut oka widać różnice wymus­zone postępem tech­nicznym i zmi­aną tak­tyki walki. Takich smaczków jest zresztą więcej. Zna­jdziecie tu, wysok­iej jakości, rep­liki zbroi, mundurów i broni oraz mini-​dioramy. Wys­tawa jest czytel­nie opisana, przez co dostępna dla zwiedza­ją­cych zupełnie niezori­en­towanych w tema­cie militariów.

Ekspozy­cja stanowi także pomoc dla prze­wod­ników oprowadza­ją­cych grupy zor­ga­ni­zowane, zwłaszcza młodzież i dzieci, dla których dzisiaj wiz­ual­iza­cja pewnych zagad­nień jest koniecznym standardem.

Wszystkich zdjęć: 5

Możemy dla Was zorganizować:
 • ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM
 • BIESIADY STAROPOLSKIE, PIKNIKI FIRMOWE
 • LEKCJE ŻYWEJ HISTORII
 • WYCIECZKI TEMATYCZNE
 • OGNISKA
 • NOCLEG Z WYŻYWIENIEM
 • NOCNE ATRAKCJE - WIECZÓR Z DUCHAMI, WAMPIRIADA
 • IMPREZY PLENEROWE I INTEGRACYJNE
Formularz zapytaniowy

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

 • Gosciniec_Pod_Lilijka_struktura_poddasze
 • Gosciniec_Pod_Lilijka_struktura_pietro
 • Gosciniec_Pod_Lilijka_struktura_parter
 • DSC_0461
 • DSC_0460
Witamy na stronie internetowej Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku, uczestniczenia w imprezach i pokazach rycerskich. Gwarantujemy moc wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna