Home
Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec Zamek Ogrodzieniec

Ostat­nio dodane aktualności

ferie-2016OFERTA SPEC­JALNA GOŚ­CIŃCA POD LIL­IJKĄ dla grup zor­ga­ni­zowanych min. 20 os. ( młodzież szkolna, stu­denci, rodziny z dzieci­akami) 169 zł/os./ 3 dni — pobyt z…
zima-2016-zamek-nieczynnyZAMEK OGRODZIE­NIECKI w sezonie zimowym (01.12.201531.03.2016r.) NIECZYNNY DLA ZWIEDZA­JĄ­CYCH W przy­padku wys­tępowa­nia korzyst­nych warunków atmosferycznych …
cennik-2016Infor­mu­jemy, że od dnia 1.1.2016r. ulega zmi­anie cen­nik doty­czący biletów wstępu na zamek oraz usługi prze­wod­nick­iej NOWY CEN­NIK (pobierz) W bieżą­cym roku…

Cieka­wostki

Bonerowie — bankierzy Jagiel­lonów byli właś­ci­cielami licznych dóbr, m.in. kamienicy, która do dziś zna­j­duje się przy ul. Rynek 9 w Krakowie.

Newslet­ter

Part­nerzy

 • kobidz.jpg
 • RADIO KATOWICE LOGO.jpg
 • zamki.jpg
 • ZESP LSK LOGO.jpg
 • WC SERWIS LOGO.jpg
 • FUNDACJA RODEM Z POLSKI LOGO.jpg
 • TYSKIE.jpg
 • OT LOGO.jpg
 • naszemiasto.pl.jpg
 • historia.jpg
 • VALHALLA LOGO.jpg
 • jurainfo.jpg
 • VILLA VERDE LOGO.jpg
 • DZIENNIK ZACHODNI LOGO.jpg
 • polskie_szlaki.jpg
 • TVS LOGO.jpg
 • SMZT LOGO.jpg
 • PARK WODNY KRAKW.jpg
 • JURAPARK KRASIEJW LOGO.jpg
 • zgj.jpg